(vervolg Airto il Bottaio "il Filosofo"
Echter, al gauw overzag “il Filosofo” Airto il Bottaio de gevolgen van de bierplannen en vluchtte in zijn oude passie: de muziek. Nu ging hij dag en nacht oefenen op zijn geliefde instrument, de vroeger zo geheten basso continuo, tegenwoordig bekend als de basgitaar.
 
Paolo Passionato  erkende al vlug de onmetelijke talenten van Airto il Bottaio “il Filosofo” en mede vanwege zijn tomeloze energie en postuur, kon men niet langer om hem heen.
 
En hoe het met de bierfietsen in Amsterdam afliep zonder Airto il Bottaio “il Filosofo”, dat weten we inmiddels wel...


terug naar band
paolo passionato